Telge SIBK
Innebandy
Du behövs! Hjälp oss att utveckla vidare...!

Massor har hänt på senare år både sportsligt men också föreningsmässigt. Sportsligt har vi lyckats bra med både dam och herrlag på hög nivå. Men än viktigare är en väl fungerande ungdomsverksamhet med tävling, parasport och motion, där barn och ungdomar utvecklar sitt spel men även lär sig att ett aktivt idrottande är nyttigt både för kropp och själ.


För att fortsätta detta spår där vi önskar bli än bättre behövs du!  Vi behöver din kompetens och kunnande!  Det kan vara för direkt sportrelaterade saker men även på administrativ eller praktisk nivå där vi vill utveckla våra arrangemang, marknadsföring eller service till våra medlemmar. För detta behövs ideella insatser och alla kan hjälpa till.  Det är meningsfyllt att hjälpa våra ungdomar men det är även roligt och utvecklar kamratskap med nya människor du ofta inte känner innan.  I många fall har dina barn blivit omhändertagna av andra frivilliga krafter sedan länge, kanske dags att bjuda tillbaka nu?


Om du kan tänka dig hjälpa till så kontakta oss antingen via vår mailbrevlåda info@telgesibk.se eller ge dig till känna via någon ledare inom vår organisation och därefter kontaktar vi dig! 


Bästa hälsningar

Styrelsen, kommitteer och utskott i Telge SIBK

Vi söker en ekonomiansvarig!
Vår kassör, som gjort ett utmärkt jobb,  har lämnat sitt uppdrag och vi behöver en efterträdare med kunskap om redovisning och ekonomifunktionen i företag eller organisation med många medlemmar.
 
Vi har nu organiserat om detta viktiga föreningsjobbet, delat upp arbetsbördan på flera personer vilket gör jobbet avsevärt mer överkomligt än förut. Den som kan tänka sig detta fina och viktiga uppdrag bör ha en bra kännedom om ekonomifunktionen i förening eller företag. Kvinna eller man, ung eller äldre spelar ingen roll utan det är kunskapen som behövs.
 
Det ingår även att vara en aktiv del i Telge SIBK:s styrelse och likaledes vara föredragande i ekonomifrågor för denna.
 
Jobbet är meningsfyllt då det handlar om att ge våra barn och ungdomar en aktiv fritid.
 
Är du intresserad av uppdraget? Kontakta då vår ordförande Tor Bratland på telefon: 0708 16 66 07 eller via e-post.
Vill du vara med i vår Marknadsgrupp?

Marknadsgruppen behöver bli större!

Marknadsgruppens utmaningar ökar efter hand som våra lag når framgångar.

Vill vi göra ett bra jobb behöver vi bli fler. Det gäller i stort inom alla våra arbetsområden bl a sponsorsgruppen, arrangemangsgruppen och IT-gruppen.

 

Sponsorsgruppen behöver få in nya sponsorer på bred front för att föreningens ekonomi ska fortsätta att vara stabil och för att vi ska kunna ta föreningen vidare mot nya mål för såväl ungdoms- som seniorverksamhet. Sponsorsgruppen arbetar aktivt med att få in nya sponsorer till föreningen och att se till att de sponsorer vi har är nöjda. Känner du att detta skulle kunna vara något för dig, tveka inte, kontakta någon i Sponsorsgruppen:

Lars Sandblom tel 0705422692

Jan Berger tel 0709269097 e-post 

Ronny Carnell tel 0705123931 e-post 

 

Arrangemangsgruppen har som grunduppgift att se till att arrangemangen kring seniormatcherna blir en upplevelse. Gruppen har även till uppgift att hjälpa till vid andra föreningsarrangemang som t ex föreningsdagar och som nu i höstas: invigningen av nya Västergård Arena. Det finns ett stort behov av att utöka gruppen för att klara dessa utmaningar. Alla som kan hjälpa till är välkomna, även om man bara kan avvara några timmar då och då kommer det vara till stor hjälp. Intresserad? Kontakta:
Håkan Ahlqvist, tel 0704014819, e-post  

Roland Fränzel tel 01716407946

 

Kommunikations-/Mediagruppen ser till att vi syns, både inåt och utåt. Här behöver vi bli fler för att vi ska kunna utveckla och uppdatera vår webb och vår Facebook-sida kontinuerligt. Vi vill även hitta och utveckla nya kommunikationsvägar via andra mediekanaler för att nå ut med föreningens information, både internt till våra medlemmar och externt till alla innebandyintresserade och sponsorer. Till nästa säsong planerar vi t ex att bli än mer aktiva på Instagram. Är du intresserad av sociala media och/eller vill skriva reportage om vår förening och spelare till webb och dagspress? Kontakta då:
Jessica Alnesved, tel 070 241 35 10 e-post 

 

Tillsammans gör vi föreningen bättre!

 
Tack till våra huvudsponsorer:
Våra Guldsponsorer
Vi stödjer Telge SIBK!
Svenska Spel, anslut dig!
 
telge.sibk på Instagram
 
Vi stödjer Svenska Innebandyförbundet:
Se matcherna live: